TERRA GRATA, nezisková organizácia, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica  
Úvod
 

Organizácia TERRA GRATA, n. o. bola založená v roku 2005 v Banskej Bystrici. Bola zriadená za účelom vykonávania všeobecne prospešných služieb. Ich orientácia je smerovaná predovšetkým na regionálny rozvoj, na informatizáciu a ďalšie aktivity súvisiace s podporou obcí a regiónov. Jednou z rozhodujúcich činností, ktoré organizácia po svojom vzniku začala realizovať, bolo vyhotovenie integrovaného internetového portálu pre mestá a obce Slovenska. Dôležitou aktivitou je iniciovanie vybudovania detských dopravných ihrísk na celom území Slovenska.

Partneri neziskovej organizácie
Orgány neziskovej organizácie
Okruh vykonávaných činností
DATABÁZY OBCÍ NA SLOVENSKU

Potrebujete zoznam niektorých alebo aj všetkých slovenských obcí a informácie o nich?
Ponúkame Vám databázy obcí na Slovensku podľa Vašich kritérií.
Kontakty: 414 53 00, 0903 50 73 99, e-mail: info@e-obce.sk
Objednajte si


CD NA CESTE POZOR!

Dopravná hra – pomôcka pre
dopravnú výchovu žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ«Objednajte si CD len za 7 EUR»

Krátku ukážku nájdete TU


Celoslovenský internetový portál www.e-obce.sk, sme vytvorili z nám dostupných údajov a na naše vlastné náklady bez akýchkoľvek podpôr a grantov. Nájdete na ňom informácie o všetkých obciach, mestách a mestských častiach na Slovensku.

Viac...

CHRÁŇME ŽIVOTY NAŠICH DETÍ

Nezisková organizácia TERRA GRATA venuje svojou činnosťou veľkú pozornosť problematike dopravnej výchovy detí a mládeže a v súčasnosti sa podieľa na príprave budovania detských dopravných ihrísk tak, aby v blízkej budúcnosti mala každá väčšia aglomerácia na Slovensku detské dopravné ihrisko.
Viac...

Súčasné aktivity
Dokumenty
KontaktyBaner_ERSC

Partneri:

Krajska Rozvojová Agentúra Banská Bystrica

Dochadzka.net

   EFO Consulting, s.r.o.

   microHam, s.r.o.
    Únia miest Slovenska    Ľudia a voda

Clip in vlasy
 
   
   
   
   
   

©2006-2007 TERRA GRATA, n.o.