TERRA GRATA, nezisková organizácia, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica  
Úvod  

    

    Partneri neziskovej organizácie

Krajská rozvojová agentúra

      neziskové záujmové združenie právnických osôb       

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr

  • podpora regionálneho rozvoja

Mikroham

  • vývoj a výroba špičkových elektronických zariadení pre rádioamatérov

Únia miest Slovenska

záujmové združenie miest SR

  • prezentovanie problematiky miest a obcí pred verejnosťou,
  • poskytuje svojim členom poradenskú a informačnú službu a koordináciu aktivít komunálnej politiky, najmä v oblastiach ochrany, obnovy, zveľaďovania a trvalej udržateľnosti životného prostredia a kultúrneho dedičstva, školstva, sociálnych služieb a zdravotníctva, miestneho a regionálneho rozvoja,
  • vytvára podmienky pre zabezpečenie výmeny skúseností a nadviazania kontaktov svojich členov so zahraničnými záujmovými združeniami a inštitúciami podobného zamerania, ako aj inými zahraničnými subjektami,
  • vytvára podmienky pre činnosť rôznych špecializovaných záujmových a profesných skupín v rámci organizačnej štruktúry Únie

Ľudia a voda

mimovládna nezisková organizácia

  • vypracovanie návrhov a odporúčaní ako riešiť a zladiť protipovodňovú ochranu so zámermi ochrany a využívania vodných zdrojov pre prosperitu a udržateľný rozvoj obcí


      

      

      
História a vznik organizácie
Partneri neziskovej organizácie
Orgány neziskovej organizácie
Okruh vykonávaných činností
Súčasné aktivity
Dokumenty
Kontakty


Baner_ERSC

Partneri:

Krajska Rozvojová Agentúra Banská Bystrica

Dochadzka.net

   EFO Consulting, s.r.o.

   microHam, s.r.o.
    Únia miest Slovenska    Ľudia a voda

Clip in vlasy 
 
 
 

©2006-2007 TERRA GRATA, n.o.