TERRA GRATA, nezisková organizácia, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica  
Úvod  

   

  História a vznik organizácie

     TERRA GRATA, n.o. so sídlom Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica bola založená v roku 2005 a registrovaná Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 23.9.2005 pod číslom 2005/04463.

     Zakladateľom neziskovej organizácie sú:

- EFO Consulting, s.r.o. Banská Bystrica

- H3S, s.r.o., Banská Bystrica

- Občianske združenie GEMMA 93, Rimavská Sobota

- Daniel Brezina, Rimavská Sobota

- Ing. Michal Kravčík, CSc, Košice

- Ing. Tibor Takáč, Rožňava

- Ing. Eduard Kucej, Bratislava

- Ing. Soňa Kulhányová, Banská Bystrica

- Ing. Jozef Urban, Čierna Voda

- Ľudmila Bohušová, Bratislava

- Peter Výboh, Sirk

     Sú to právnické osoby, občianske združenie a  fyzické osoby, ktoré majú praktické skúsenosti s vypracovávaním projektov na podporu rozvoja regiónov a projektov financovaných zo zdrojov z Európskych fondov, projektov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany lesa a vody, ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, ako aj vypracovávaním finančných analýz, poskytovaním ekonomických služieb a poradenstva a informačných služieb.

     Ich doterajšia spolupráca a súčinnosť pri realizácii konkrétnych úloh vyústili do založenia neziskovej organizácie, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje lepšia koordinácia a vyššia úroveň a kvalita práce a výstupov.
História a vznik organizácie
Partneri neziskovej organizácie
Orgány neziskovej organizácie
Okruh vykonávaných činností
Súčasné aktivity
Dokumenty
Kontakty


Baner_ERSC

Partneri:

Krajska Rozvojová Agentúra Banská Bystrica

Dochadzka.net

   EFO Consulting, s.r.o.

   microHam, s.r.o.
    Únia miest Slovenska    Ľudia a voda

Clip in vlasy 
 
 
 
 
 

©2006-2007 TERRA GRATA, n.o.